Hyresvillkor

Hyresvillkor

Genom att meddela bokningsförfrågan godkänner man Karperö Ungdomsförening Strandlid rf.s hyresvillkor nedan, samt ingår i hyresavtal med Karperö Ungdomsförening Strandlid rf. 

Hyresvillkor Carpella Strandlid 


1. Carpella Strandlids utrymmen kan hyras av en myndig (fysisk)person, ett företag, organisation eller verksamhet, som representeras av en myndig ansvarsperson (hyresgäst), som ingår ett hyresavtal med Karperö Ungdomsförening Strandlid r.f (hyresvärd). I och med hyresavtalet godkänner hyresgästen dessa regler och instruktioner samt förbinder sig att följa dessa regler under användningen av utrymmena. Hyresgästen måste vara en juridisk person eller en fysisk person. 


2. Med godkännande av dessa hyresvillkor ingår hyresgästen och hyresvärden ett hyresavtal. 


3. Hyresgästen är ansvarig för ordningen på platsen, eventuella myndighetstillstånd samt att utrymmena hålls i gott skick. Om skadegörelse uppdagas är hyresgästen i sin helhet ersättningsskyldig. 
Hyresgästen förbinder sig att meddela hyresvärden om eventuell skadegörelse eller jämförbara händelser, senast innan hyresavtalet upphör. Detta för att avtala med hyresvärden om ev. ersättning.  


4. Vid ingående av hyresavtalet fakturerar hyresvärden 250 € av hyran som bokningsbekräftelse.   


5. Om hyresgästen avbokar, återfås inte den erlagda avgiften. Hyresgästen bör annulera hyresavtalet via e-post till info@carpella.fi.  
Ifall annulleringen av hyresavtalet görs 7 - 14 dagar innan första dagen för uthyrningen, bör hyresgästen erlägga  50 % av det totala överenskomna hyresbeloppet. Ifall annulleringen av hyresavtalet görs 0 – 6 dagar innan första dagen för uthyrning, erlägger hyresgästen 100 % av det totala överenskomna hyresbeloppet. Den redan erlagda bokningsbekräftelsen beaktas vid fakturering.  


6. Hyresgästen har genom godkännande av dessa hyresvillkor, tillgång till de bokade utrymmena. 


7. Hyresvärden förbehåller sig rätten att vid behov använda köket. Hyresgästen informeras om detta om behov uppkommer. Ingången via köket används.  


8. Hyresgästen får till sitt förfogande två (2) nycklar till fastigheten. Även om en nyckel överlåts till tredje part (t.ex. Cateringföretag el.dyl) är hyresgästen ansvarig. Därtill finns en separat nyckel till kylrummet i köket. 


9. Nyckeln finns i nyckel boxarna vid ingången. (Köket eller nedre våningens framsida) Koden sänds via textmeddelande eller per epost till hyresgästen. Vid utgången av uthyrningen lämnas nycklarna på överenskommet ställe.  


10. Fastighetens bord och stolar får användas av hyresgästen. På terrassen finns utemöbler, som låses innan lokalen lämnas efter uthyrning. Bord och stolar avsedda för användning inomhus får inte föras ut på terrassen. 


11. Dekorering av lokalen bör utföras så att inga märken tillkommer. Detta betyder att det förbjudet att t.ex. använda stift eller på annat sätt gör hål i väggar och tak.  


12. Lokalen är utrustad med brandalarm, därför är det förbjudet att använda rökmaskiner inomhus. 

13. Slutstädning sköts av hyresvärden. I slutstädningen ingår endast städning av golv och toaletter. 
Hyresgästen ansvarar för att tömma skräpkorgar, rengöra av alla arbetsytor i köket, diska använda kärl, föra bort all rekvisita (borddukar, glas, flaskor, bestick, dekorationer, björkar mm), samt rengöra utomhusområdena (bl.a. eventuella fimpar plockas bort från marken längs byggnadens alla sidor). För slarvig städning eller vid onormalt nedsmutsad lokal debiteras 200 €.

14. Eventuella spyor bör omgående städas bort av hyresgästen. Per spya debiteras 100€. 

15. Manualen för diskmaskinen finns bredvid diskmaskinen.  

16. Hyresgästen bör respektera att ev. livsmedel tillhörande hyresvärden kan vara förvarad i köket och dess kyl- och frysutrymmen. 


17. Rökning är förbjuden inomhus. Fimpar skall samlas upp i kärl utomhus. 


18. Hyresgästen är ansvarig att övervaka eventuella levande ljus både inomhus och utomhus.  


19. Vid avlägsnande från byggnaden försäkrar sig hyresgästen att alla ytterdörrar är låsta och att inga köksmaskiner eller andra apparater lämnats på.  


20. Hyresvärden förbehåller sig rätten att uppdatera dessa regler och anvisningar.