Historia

Jämfört med många andra byar fick Karperö relativt sent att samlingshus. Huset påbörjades hösten 1914 och invigdes sommaren 1917. Samlingshusen i byarna i Österbotten byggdes vanligen i ungdomsföreningarnas regi, och kallades därmed vanligen för ungdomslokaler, men med uppslutning från alla som bodde i byn. De flesta tillkom på 1890-talet och under första decenniet av 1900-talet. Totalt torde det inom svenska Österbotten ha funnits över 100 samlingslokaler. I dag finns bara ett 90-tal kvar, några är i mycket miserabelt skick.

Det är inte helt klarlagt när man började planera att bygga en samlingslokal i Karperö. Tanken på att bygga ett ungdomshus hade tydligen diskuterats i Karperö nykterhetsförening. I tidningen FRAM den 16 dec 1921 berättas om ungdomslokalen i Karperö bl.a. "Den skiljer sig från andra särskilt i det avseendet att huset är åttkantigt." August Beijar berättade att han fått idén till huset från teatern i Sidney.

- Man dansar ju inte fyrkantigt utan runt; alltså måste festsalen vara så rund som möjligt, menade han. Det är tydligen så att nykterhetsföreningen och August Beijar får dela på äran att vara initiativtagare till byggandet av samlingshuset i Karperö. Samlingshuset invigdes som sagt 17 juni 1917. Huset ägdes nu av hela byn.

De föreningar och grupper som utnyttjade huset betalade hyra till samlingsstyrelsen, som förutom driften använde pengarna för reparationer och förbättringar. När större renoveringar gjordes i huset bidrog byns föreningar i mån av möjlighet. År 1933 bildades Karperö ungdomsförening och i slutet av 1940-talet överläts förvaltningen av samlingshuset till Karperö ungdomsförening. Efter det har huset vanligen fått heta ungdomslokal. Formellt är det fortfarande byn som äger huset som står på Karperö skifteslags samfälligheter. Samlingshuset har då och då varit föremål för renoveringar och ombyggnader, både i festsalen och grundvåningen.

21.4.2006 drabbades UF-lokalen i Karperö av en så svår eldsvåda att den inte kunde räddas. Ungdomsföreningen var tvungen att jämna allt med marken.

I januari 1953 väcktes första gången förslag om byggande av dansbana. Inför sommaren 1957 hade dansbaneplaneringarna mognat till ett paviljongbygge. Under följande åren var dansverksamheten livlig. Men paviljongen var för liten, så försommaren 1971 byggdes en ny paviljong som fick namnet Carpella.
Vintern 2005-2006 renoverades paviljongen och fick bl.a. nytt sluttande tak och nya WC:n. Idag används paviljongen sommartid för bröllop, stora bjudningar och privata fester.

 

 


Källa: Karperö - byn vid fjärden