Kontakt

Vid frågor gällande föreningen eller uthyrningar, vänligen ta kontakt med styrelsen. Vi ber er att i förstahand ta kontakt via mail om ärendet inte är brådskande. Har ni frågor kring gymmet har det en egen e-post adress som ni hittar nedan!

Karperö Ungdomsförening Strandlid rf.

Styrelsen

Carpella Gym