Kontakt

Vid frågor gällande föreningen eller uthyrningar, vänligen ta kontakt med styrelsen. Har ni frågor kring gymmet har det en egen e-post adress som ni hittar nedan!

Karperö Ungdomsförening Strandlid rf.

Styrelsen

Carpella Gym