Styrelsen

 

Ordförande
Jens-Olof Mård

Vice ordförande
Marika Muurimäki

Kassör
Sanna Söderström 

Sekreterare
Anna Törnroos
Oliver Back

Medlemmar
Anna Burman
Sune Glader
Siv Björklund
Camilla Hästbacka
Tommy Södergård
Åsa Geisor
Magnus Geisor
Edit Beijar
Johanna Glader
Jussi Ruuhinen
William Ekman