Styrelsen

Ordförande
Jens-Olof Mård

Vice ordförande
Marika Muurimäki

Kassör
Sanna Söderström

Sekreterare
Anna Törnroos-Mård

Medlemmar
Anna Burman
Oliver Back
Camilla Hästbacka
Sune Glader
Siv Björklund
Tommy Södergård
Magnus Geisor
Johanna Glader
Åsa Geisor
Martin Nyqvist
Jussi Ruuhinen
William Ekman
Erik Glasberg
Carl Westergård
Janika Korpela
Kajsa Glader