Ungdomsverksamhet

Alla ungdomsföreningars hjärta är ungdomarna.

Inom föreningen fungerar ett Ungdomsutskott. Utskottet planerar verksamhet riktad till och för ungdomar.

Karperö ungdomsförening Strandlid rf är en del av Femte ungdomsringen som hör under SÖU. I egen regi och tillsammans med SÖU ordnas evenemang och annat så som tex pidro och pingis som ungdomarna kan delta i.

Karperö uf tillhandahåller också ett ungdomsrum i Strandlid som är till för byns ungdomar, där kan ungdomarna röra sig fritt.

Är du intresserad av att hålla i trådarna för en ungdoms aktivitet i byn tag kontakt med styrelsen. eller ungdomsutskottet via mail info@carpella.fi . Tips på aktiviteter, ideér och hjälp med genomförandet tas emot med stor tacksamhet.