Ungdomsverksamhet

Alla ungdomsföreningars hjärta är ungdomarna.

Karperö ungdomsförening Strandlid rf är en del av Femte ungdomsringen som hör under SÖU.

I egen regi och tillsammans med SÖU ordnas evenemang och annat så som tex pidro och pingis som ungdomarna kan delta i.

Karperö uf tillhandahåller också ett ungdomsrum i Strandlid som är till för byns ungdomar, där kan ungdomarna röra sig fritt.

Är du intresserad av att hålla i trådarna för en ungdoms aktivitet i byn tag kontakt med styrelsen. Tips på aktiviteter, ideér och hjälp med genomförandet tas emot med stor tacksamhet.

Ungdomarna är vår framtid