Grupper

Under hösten 2023 kommer ledda grupper att ordnas i samarbete med Korsholms vuxeninstitut. Kurserna hittar du i deras kurskatalog och anmälningen sker via vuxeninstitutet.