Om föreningen

Karperö ungdomsförening Strandlid r.f är en aktiv Österbottnisk förening med många järn i elden. Tack vare ungdomsföreningens mångsidiga och moderna allaktivitetshus kan vi erbjuda unika utrymmen för bybor och andra intresserade att ordna olika tillställningar i. 

Vi är en ideell förening och allt arbete sköts på talko. 

Medlem i ungdomsföreningen

För att vara föreningsmedlem betalar man en årsavgift på 10 €.

Bli medlem i föreningen